Szklarzewski, N. „Benn Steil, Plan Marshalla. Postawić świat Na Nogi, tłum. K. Chojnacka I P. Chojnacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, S. 720”. Studia Podlaskie, t. 29, maj 2022, s. 241-52, doi:10.15290/sp.2021.29.15.