Michliński, R. „Nowy Adres Wrocław 1946–1948. Korespondencja Ryszarda I Zofii Gansińców, Redakcja Naukowa R. Gansiniec, K. Królczyk, Warszawa 2020, S. 312”. Studia Podlaskie, t. 29, maj 2022, s. 235-9, doi:10.15290/sp.2021.29.14.