Białokur, M. „«Trzy nierówne połówki» Odrodzonej Polski, Czyli Pierwsze miesiące niepodległości W świetle współczesnych podręczników Do Nauczania Historii W szkołach Ponadpodstawowych I Ponadgimnazjalnych”. Studia Podlaskie, t. 29, maj 2022, s. 119-4, doi:10.15290/sp.2021.29.07.