Charytoniuk, J. „Demetriusz Z Faleronu a Organizacja Musejonu W Aleksandrii”. Studia Podlaskie, t. 29, styczeń 2022, s. 7-27, doi:10.15290/sp.2021.29.01.