[1]
P. Guzowski, „Podlasie w systemie skarbowym Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony doby unii lubelskiej”, SPO, t. 30, s. 11–24, mar. 2023.