[1]
S. Dmitruk, „Leśniczowie powiatów zachodnich guberni grodzieńskiej w latach 1869–1915”, SPO, t. 30, s. 121–137, mar. 2023.