[1]
E. Kalinowski, „Mokrzeccy na Podlasiu w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku. Studium historyczno-genealogiczne”, SPO, t. 30, s. 47–70, mar. 2023.