[1]
J. Autuchiewicz, „Dwie specjalne akcje propagandowe Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na terenie Okręgu WiN Białystok – przebieg i skutki”, SPO, t. 30, s. 209–229, mar. 2023.