[1]
A. Paharely, „Czynniki społeczno-kulturowe kształtowania się «wspólnoty moralnej» w świetle prasy białoruskiej chrześcijańskiej demokracji okresu międzywojennego”, SPO, t. 29, s. 209–222, maj 2022.