[1]
N. Szklarzewski, „Benn Steil, Plan Marshalla. Postawić świat na nogi, tłum. K. Chojnacka i P. Chojnacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 720”, SPO, t. 29, s. 241–252, maj 2022.