[1]
M. Białokur, „«Trzy nierówne połówki» odrodzonej Polski, czyli pierwsze miesiące niepodległości w świetle współczesnych podręczników do nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”, SPO, t. 29, s. 119–149, maj 2022.