[1]
S. Karp, „Karpiowie z Karpowicz na Podlasiu w ostatniej ćwierci XVIII w. Zmierzch trzystuletniej historii”, SPO, t. 29, s. 67–84, sty. 2022.