Chojnacki, A. (2023) „Żołnierze służby czynnej i urzędnicy wojskowi występujący w aktach siedleckiego notariatu i Urzędu Stanu Cywilnego (1810–1830)”, Studia Podlaskie, 30, s. 287–329. doi: 10.15290/sp.2022.30.14.