Guzowski, P. (2023) „Podlasie w systemie skarbowym Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony doby unii lubelskiej”, Studia Podlaskie, 30, s. 11–24. doi: 10.15290/sp.2022.30.01.