Reczko, M. (2023) „Losy ostrowskich Żydów (IX 1939–1946)”, Studia Podlaskie, 30, s. 257–285. doi: 10.15290/sp.2022.30.13.