Dmitruk, S. (2023) „Leśniczowie powiatów zachodnich guberni grodzieńskiej w latach 1869–1915”, Studia Podlaskie, 30, s. 121–137. doi: 10.15290/sp.2022.30.06.