Tomaszewski, N., Radziszewski, Z. i Tomaszewska, O. (2023) „Kartki z dziejów szkolnictwa w mieście i gminie Ciechanowiec (do 1918 r.)”, Studia Podlaskie, 30, s. 169–182. doi: 10.15290/sp.2022.30.08.