Michliński, R. (2023) „Ważny krok w badaniach dziejów Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie: Refleksje wokół książki Zbigniewa Opackiego Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939, Gdańsk 2021, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 713”, Studia Podlaskie, 30, s. 233–245. doi: 10.15290/sp.2022.30.11.