Autuchiewicz, J. (2023) „Dwie specjalne akcje propagandowe Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na terenie Okręgu WiN Białystok – przebieg i skutki”, Studia Podlaskie, 30, s. 209–229. doi: 10.15290/sp.2022.30.10.