Paharely, A. (2022) „Czynniki społeczno-kulturowe kształtowania się «wspólnoty moralnej» w świetle prasy białoruskiej chrześcijańskiej demokracji okresu międzywojennego”, Studia Podlaskie, 29, s. 209–222. doi: 10.15290/sp.2021.29.12.