Kozłowski, M. (2022) „Henryk Samsonowicz (1930–2021)”, Studia Podlaskie, 29, s. 281–287. doi: 10.15290/sp.2021.29.20.