Kozłowski, M. (2022) „Jerzy Hauziński (1945–2020)”, Studia Podlaskie, 29, s. 275–279. doi: 10.15290/sp.2021.29.19.