Danieluk, J. (2022) „ 29 września – 1 października 2021 r”., Studia Podlaskie, 29, s. 261–267. doi: 10.15290/sp.2021.29.17.