Szklarzewski, N. (2022) „Benn Steil, Plan Marshalla. Postawić świat na nogi, tłum. K. Chojnacka i P. Chojnacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 720”, Studia Podlaskie, 29, s. 241–252. doi: 10.15290/sp.2021.29.15.