Michliński, R. (2022) „Nowy adres Wrocław 1946–1948. Korespondencja Ryszarda i Zofii Gansińców, redakcja naukowa R. Gansiniec, K. Królczyk, Warszawa 2020, s. 312”, Studia Podlaskie, 29, s. 235–239. doi: 10.15290/sp.2021.29.14.