Białokur, M. (2022) „«Trzy nierówne połówki» odrodzonej Polski, czyli pierwsze miesiące niepodległości w świetle współczesnych podręczników do nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”, Studia Podlaskie, 29, s. 119–149. doi: 10.15290/sp.2021.29.07.