Karp, S. (2022) „Karpiowie z Karpowicz na Podlasiu w ostatniej ćwierci XVIII w. Zmierzch trzystuletniej historii”, Studia Podlaskie, 29, s. 67–84. doi: 10.15290/sp.2021.29.04.