Charytoniuk, J. (2022) „Demetriusz z Faleronu a organizacja Musejonu w Aleksandrii”, Studia Podlaskie, 29, s. 7–27. doi: 10.15290/sp.2021.29.01.