Dmitruk, Stefan. 2023. „Leśniczowie powiatów Zachodnich Guberni grodzieńskiej W Latach 1869–1915”. Studia Podlaskie 30 (marzec):121–137. https://doi.org/10.15290/sp.2022.30.06.