Kalinowski, Emil. 2023. „Mokrzeccy Na Podlasiu W Drugiej połowie XVII I Na początku XVIII Wieku. Studium Historyczno-Genealogiczne”. Studia Podlaskie 30 (marzec):47–70. https://doi.org/10.15290/sp.2022.30.03.