Paharely, Aliaksandr. 2022. „Czynniki społeczno-Kulturowe kształtowania Się «wspólnoty moralnej» W świetle Prasy białoruskiej chrześcijańskiej Demokracji Okresu międzywojennego”. Studia Podlaskie 29 (maj):209-22. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.12.