Szklarzewski, Norbert. 2022. „Benn Steil, Plan Marshalla. Postawić świat Na Nogi, tłum. K. Chojnacka I P. Chojnacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, S. 720”. Studia Podlaskie 29 (maj):241-52. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.15.