Michliński, Rafał. 2022. „Nowy Adres Wrocław 1946–1948. Korespondencja Ryszarda I Zofii Gansińców, Redakcja Naukowa R. Gansiniec, K. Królczyk, Warszawa 2020, S. 312”. Studia Podlaskie 29 (maj):235-39. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.14.