Charytoniuk, Joanna. 2022. „Demetriusz Z Faleronu a Organizacja Musejonu W Aleksandrii”. Studia Podlaskie 29 (styczeń):7-27. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.01.