DMITRUK, S. Leśniczowie powiatów zachodnich guberni grodzieńskiej w latach 1869–1915. Studia Podlaskie, [S. l.], v. 30, p. 121–137, 2023. DOI: 10.15290/sp.2022.30.06. Disponível em: https://apcz.umk.pl/SPO/article/view/38992. Acesso em: 4 paź. 2023.