Chojnacki, A. (2023). Żołnierze służby czynnej i urzędnicy wojskowi występujący w aktach siedleckiego notariatu i Urzędu Stanu Cywilnego (1810–1830). Studia Podlaskie, 30, 287–329. https://doi.org/10.15290/sp.2022.30.14