Guzowski, P. (2023). Podlasie w systemie skarbowym Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony doby unii lubelskiej. Studia Podlaskie, 30, 11–24. https://doi.org/10.15290/sp.2022.30.01