Dmitruk, S. (2023). Leśniczowie powiatów zachodnich guberni grodzieńskiej w latach 1869–1915. Studia Podlaskie, 30, 121–137. https://doi.org/10.15290/sp.2022.30.06