Kalinowski, E. (2023). Mokrzeccy na Podlasiu w drugiej połowie XVII i na początku XVIII wieku. Studium historyczno-genealogiczne. Studia Podlaskie, 30, 47–70. https://doi.org/10.15290/sp.2022.30.03