Tomaszewski, N., Radziszewski, Z., & Tomaszewska, O. (2023). Kartki z dziejów szkolnictwa w mieście i gminie Ciechanowiec (do 1918 r.). Studia Podlaskie, 30, 169–182. https://doi.org/10.15290/sp.2022.30.08