Autuchiewicz, J. (2023). Dwie specjalne akcje propagandowe Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na terenie Okręgu WiN Białystok – przebieg i skutki. Studia Podlaskie, 30, 209–229. https://doi.org/10.15290/sp.2022.30.10