Paharely, A. (2022). Czynniki społeczno-kulturowe kształtowania się „wspólnoty moralnej” w świetle prasy białoruskiej chrześcijańskiej demokracji okresu międzywojennego. Studia Podlaskie, 29, 209–222. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.12