Kozłowski, M. (2022). Jerzy Hauziński (1945–2020). Studia Podlaskie, 29, 275–279. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.19