Danieluk, J. (2022). V Międzynarodowy Kongres „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej”, Białystok– Supraśl, 29 września – 1 października 2021 r. Studia Podlaskie, 29, 261–267. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.17