Szklarzewski, N. (2022). Benn Steil, Plan Marshalla. Postawić świat na nogi, tłum. K. Chojnacka i P. Chojnacki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2020, s. 720. Studia Podlaskie, 29, 241–252. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.15