Michliński, R. (2022). Nowy adres Wrocław 1946–1948. Korespondencja Ryszarda i Zofii Gansińców, redakcja naukowa R. Gansiniec, K. Królczyk, Warszawa 2020, s. 312. Studia Podlaskie, 29, 235–239. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.14