Białokur, M. (2022). „Trzy nierówne połówki” odrodzonej Polski, czyli pierwsze miesiące niepodległości w świetle współczesnych podręczników do nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Studia Podlaskie, 29, 119–149. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.07