Karp, S. (2022). Karpiowie z Karpowicz na Podlasiu w ostatniej ćwierci XVIII w. Zmierzch trzystuletniej historii. Studia Podlaskie, 29, 67–84. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.04