Charytoniuk, J. (2022). Demetriusz z Faleronu a organizacja Musejonu w Aleksandrii. Studia Podlaskie, 29, 7–27. https://doi.org/10.15290/sp.2021.29.01