(1)
Guzowski, P. Podlasie W Systemie Skarbowym Wielkiego Księstwa Litewskiego I Korony Doby Unii Lubelskiej. SPO 2023, 30, 11–24.